O nás

Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát

„Sanctus Ivo erat Brito, advocatus, et non latro. Res miranda populo.“

„Svätý Ivo z Kermartinu – advokát a nie podvodník. Udivujúca vec v očiach ľudí.“

(Epitaf na mieste posledného odpočinku Svätého Iva Héloryho z Kermartinu, patróna advokátov)

Najdôležitejšou hodnotou našej advokátskej kancelárie je naša filozofia. Naše hodnoty, ktorým veríme a ktorým podriaďujeme každý jeden krok, každý úkon, každé slovo s klientom či pred súdom.

Odbornosť – za alfu a omegu práce advokáta považujem jeho odbornosť. Bez dokonalej znalosti právnych predpisov, judikatúry – rozhodnutí súdov v danej veci - a dôkladného štúdia právnej literatúry sa nezaobíde žiaden právnik. Práve preto odbornosť kladiem ako základný kameň nášho úspechu.

Transparentnosť – kolegov vždy upozorňujem, že klient musí byť vždy a za každých okolností informovaný o každom našom kroku, o každom úkone súdu, o všetkom „čo sa šuchne v jeho kauze“. Na prvom mieste u mňa stojí transparentnosť dotýkajúca sa ceny za poskytované služby. Už pri prevzatí právneho zastúpenia poskytujeme klientom predbežnú kalkuláciu našich služieb tak, aby si mohli dôkladne zvážiť ekonomiku sporu. Ľudovo povedané, „koľko ten špás bude stáť“. Taktiež našich klientov vždy pred každým úkonom informujeme o očakávaných nákladoch za právne služby.

Komunikácia – myslím si, že z nedostatku komunikácie vznikajú nedorozumenia. Človek je tvor sociálny a aj preto je vzájomná komunikácia nielen prostriedkom výmeny informácií, ale priam nevyhnutnosťou. S nami ste vždy v kontakte. Budeme vám k dispozícii na konzultáciu či už telefonicky, emailom alebo najmä osobne.

Účelnosť – nie každý človek vie odhadnúť, aké sú primerané náklady za právne služby – či je nevyhnutné príprave zmluvy venovať hodinu či desať. Účelnosť a efektivita je hodnota, ktorou sa chceme najviac odlišovať od iných advokátskych kancelárií. Bazírujem na tom, aby ste u nás nikdy nenašli zbytočné „omáčky“. Aby každé podanie, každé slovíčko bolo použité maximálne účelne. Pretože tam, kde pracujeme efektívne – tam šetríme vaše peniaze.

Zodpovednosť – veľakrát som sa stretol s tým, že strana na súde predložila podanie, ktoré bolo evidentne pripravené právnikom, avšak podpísaná bola strana konania. My za svoju prácu zodpovedáme a vždy sa pod ňu fakticky aj obrazne podpíšeme. Zodpovednosť chápeme aj v širšom – spoločenskom - rozmere. Pravidelne poskytujeme bezplatné právne konzultácie, ale taktiež aj bezplatné právne zastupovanie v súdnych sporoch pre ľudí v neľahkej životnej situácii alebo v sporoch, ktoré majú hlbší spoločenský význam.

Často sa ma pýtajú, na ktorú oblasť práva sa zameriavame a ja zvyčajne odpovedám, že právom „pre moju mamu“. Tu však nejde o žart. Skutočne sa zameriavame na poskytovanie právnych služieb pre obyčajného, bežného človeka, ako je moja alebo vaša mama. Ľuďom pomáhame v životných situáciách, do ktorých sa môže, žiaľ, dostať každý. Pomáhame v rôznych oblastiach: od rodinných vecí – rozvodov, vyporiadaní majetku, cez dedičské a susedský spory, až po obhajobu pri obvinení z trestného činu či zastupovaní obetí trestných činov. Samozrejmosťou je príprava zmlúv a právnych podaní. Za našu špecialitu, ktorej sa venuje len máloktorý advokát, považujeme zastupovanie fanúšikov, ktorí sa dostali do konfliktu s políciou či SBS pri návšteve športového podujatia.

Každý klient je pre nás rovnako dôležitý a každého klienta si rovnako vážime.

Mgr. Ing. Marián Galbavý